Badania termowizyjne

by Beata on 22 listopada 2010

Co to jest termowizja?

Termowizja (a w zasadzie należałoby powiedzieć termografia) to nowoczesna technika diagnostyczna wykorzystująca zjawisko emisji ciepła, nazywanego również promieniowaniem podczerwonym lub po prostu podczerwienią. Najprościej mówiąc, każdy obiekt emituje ciepło, które jest widoczne dzięki specjalistycznym kamerom termowizyjnym. To zjawisko pozwala na wykonanie „zdjęcia cieplnego” nazywanego termogramem. Termogram to zdjęcie badanego obiektu, na którym widzimy kolorowe plamy temperaturowe.

Do niedawna badania termowizyjne wykorzystywane były na użytek wojska i nauki. Obecnie dzięki obniżeniu kosztów tych badań są one coraz powszechniej stosowane w medycynie, geologii czy w budownictwie.

Badania termowizyjne w budownictwie

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i wzrostem cen energii, coraz częściej interesujemy się rozwiązaniami pozwalającymi na obniżenie jej zużycia. Badania termowizyjne w budownictwie, w świetle tych tendencji, stają się coraz popularniejszą metodą pozwalającą na dokonanie szybkiej i bezinwazyjnej oceny stanu izolacji cieplnej budynków mieszkalnych. O tym, że stan izolacji budynku przekłada się bezpośrednio na zużycie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń, a co za tym idzie na koszty ich utrzymania, nie trzeba już nikogo przekonywać. Jednak wciąż niewielu z nas wie, że zdjęcia termowizyjne są w stanie pokazać nam miejsca, którymi „ucieka” ciepło z naszych domów.

W budownictwie badania termowizyjne pozwalają w sposób prosty i szybki ustalić, które części budynku wymagają ocieplenia, a w których izolacja jest dostateczna, jest to wiedza niezbędna w momencie, gdy planujemy wykonać prace termomodernizacyjne. Analiza termograficzna pozwala odnaleźć miejsca w budynku, których temperatura odbiega od normy. Przyczyną tych nieprawidłowości mogą być ukryte wady budowlane takie jak brak lub uszkodzenie warstwy izolacyjnej, ale również przecieki wodne czy źle wykonane elementy elewacji budynku itp. To właśnie te miejsca są powodem nieszczelności cieplnej budynków a w konsekwencji ich energochłonności prowadzącej do niepotrzebnego wzrostu zużycia ciepła i wysokich kosztów ogrzewania.

Badania termowizyjne budynków stają się w Polsce coraz bardziej popularne, rośnie też liczba osób i instytucji zainteresowanych tym rodzajem analizy stanu budynków. Jednak jest ona dużo niższa niż popularność tego rodzaju usług na zachodzie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie brak dostępności informacji o firmach wykonujących tego rodzaju badania oraz brak informacji o szacunkowych choćby kosztach tego rodzaju usług.

Jakiego rodzaju usługi świadczymy

 • badanie stanu izolacji cieplnej budynku
 • lokalizacja miejsc wypływu ciepła z budynku
 • sprawdzenie szczelności okien oraz elewacji budynku,
 • wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego,
 • nieszczelności przewodów kominowych
 • badanie termowizyjne nieruchomości przed kupnem
 • badanie termowizyjne nieruchomości w trakcie sprzedaży w celu udokumentowania stanu technicznego obiektu
 • lokalizacja instalacji w budynkach nieposiadających pełnych planów

Termowizja dla Bezpieczeństwa

Zastosowanie kamer termowizyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektom prywatnym i dużym powierzchniom firmowym, cieszy się coraz większą popularnością. Główną zaletą termowizji jest przede wszystkim możliwość wczesnego wykrywania ludzi i obiektów niepożądanych na obserwowanym terenie. Znajdzie to z całą pewnością w najbliższym czasie zastosowanie w systemach monitoringu rozległych powierzchni takich obiekty produkcyjne czy hale magazynowe, porty lotnicze, tereny woskowe czy bardzo długie odcinki ogrodzenia. Kamery termowizyjne sprawdzają się doskonale jako urządzenia do prowadzenia ochrony obwodowej. Dzięki swoim specyficznym właściwością mogą bez większego problemu zabezpieczyć długie odcinki ogrodzenia czy duże powierzchnie, których nie sposób monitorować tradycyjnymi kamerami czy przy pomocy strażników.

 • Największą zaletą kamery termowizyjnej jest możliwość prowadzenie monitoringu nocnego. Kamery te, rejestrują wszystkie przedmioty emitujące ciepło, a nie jak to jest w przypadku podczerwieni jedynie obiekty, od których odbija się wiązka promieni.
 • Nie do przecenienia jest fakt, że przy pomocy termowizji możliwe jest prowadzenie monitoringu terenu bez zewnętrznego oświetlenia. Zdjęcia termowizyjne wychwytują obraz osoby znajdujące się w zaroślach wykorzystując różnicę temperatury między człowiekiem a jego otoczeniem.
 • Kolejną zaletą termowizji jest możliwość prowadzenia obserwacji również we mgle, która nie zaburza pracy kamery „widzącej cieplny obraz” obiektu
 • Pracy kamery termowizyjnej nie zaburza silne źródło światła, nie można więc jej oślepić.

Kamery termowizyjne stosowane są dziś:

 • w ratownictwie, różnica temperatur pomiędzy człowiekiem i otoczeniem pozwala na odnalezienie Np. zasypanych pod gruzami ludzi.
 • w monitoringu przejść granicznych.
 • w systemach telewizji przemysłowej.
 • w systemach monitorowanego dozoru obiektów prywatnych i firmowych
 • do wykrywania niebezpiecznych ładunków przez wojsko i policję

Teksty zrealizowane na zlecenie firmy EFERGO na użytek strony www.egse.pl  w 2010 r

http://egse.pl/PL/badania_termowizyjne.html