Aparaty słuchowe

by Beata on 22 listopada 2010

W dobie zaawansowanego postępu technicznego niedosłuch nie musi stanowić ograniczenia w normalnym funkcjonowaniu osób, które żyjąc w sposób aktywny potrafią wykorzystać nowoczesną technologię dla swoich potrzeb.

Aparat słuchowy nie jest już dużym zausznym urządzeniem w nudnym beżowym kolorze, to skomplikowany maleńki komputer skonstruowany po to by sprostać Twoim oczekiwaniom, także jeśli chodzi o estetykę i kolorystykę.

Czasy gdy samo posiadanie aparatu słuchowego było szczytem oczekiwań, na szczęście minęły bezpowrotnie. Dziś możesz wybierać jak chcesz żyć a my wykorzystamy całą swoją wiedzę i doświadczenie by ci doradzić jakie rozwiązanie zastosować.

Nie boisz się wyróżniać, chcesz wyrazić siebie najlepiej jak to tylko możliwe ?

Badania słuchu i aparaty słuchowe dla dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze, ponieważ pomoc im w dostatecznym dostępie do bogactwa dźwięków, otaczającego nas świata to pomoc we właściwym budowaniu świata dziecka. Nie zapominajmy o tym, że MYŚLIMY SŁOWAMI. Zaburzenia słuchu dla dziecka to nie tylko problem z właściwym wykształceniem się mowy a co za tym idzie z odpowiednim komunikowaniem się z bliskimi i otoczeniem. Dziecko poznaje świat za pomocą dźwięków. Nie słysząc ich nie tylko nie nauczy się mówić , bez nich będzie miało problemy z właściwym rozwojem poznawczym i intelektualnym. Dlatego otwierając im dostęp do bogactwa dźwięków, przepełniających dzisiejszy świat, pomagamy im rozwijać umiejętności słuchowe potrzebne do stworzenia ich własnej przyszłości.

…………………….posiada specjalnie przystosowane do badania słuchu dzieci urządzenia najwyższej klasy, pozwalające określić rodzaj niedosłuchu już u najmłodszych pacjentów. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niedosłyszącymi, co pozwala na podjęcie się tak skomplikowanego wyzwania jakim jest dopasowanie aparatów słuchowych dla dzieci a następnie rehabilitacja słuchu i mowy najmłodszych pacjentów. Możemy się również poszczycić wyposażeniem gabinetów pediatrycznych, pozwalającym dzieciom w sposób bezstresowy przejść proces badań, a podczas rehabilitacji słuchu i mowy korzystamy z metod zabawowych oraz z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych jak:

  • Komputerowa audiometria behawioralna
  • Monitory dotykowe
  • Niezależne systemy wolnego pola akustycznego
  • Stanowisko audiometrii uwarunkowanej wzrokowo

Zależy nam na tym , by dzieciom z uszkodzeniami słuchu dostarczać rozwiązań najbardziej optymalnych dla ich swobodnego rozwoju.

Aparat słuchowy dla dojrzałych

Utrata słuchu na skutek wieku to proces którego możemy nie zauważyć. Przyzwyczajamy się do pogłaśniania telewizora czy radia ale gdy przestajemy rozumieć co do nas mówią najbliżsi sprawa staje się poważniejsza. Tracąc słuch tracimy kontakt z otoczeniem nie pozwólmy by niedosłuch, z którym można sobie w dzisiejszych czasach wspaniale poradzić zniszczył nam życie. Żyjemy coraz dłużej i coraz lepiej.
Dzisiejsi seniorzy to ludzie aktywni, realizujący się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku , żyjący pełnią życia.
Dlaczego więc godzić się z niedosłuchem, który obniża standard Naszego życia.

Aparat słuchowy ma nam pomóc słyszeć tak jak okulary pomagają nam widzieć.

Pozwól sobie pomóc. Nasi protetycy posiadają rozległą wiedzę merytoryczną, doświadczenie w pomocy osobom z niedosłuchem oraz cierpliwość w poszukiwaniu najlepszych indywidualnych rozwiązań Twojego problemu.

Niedosłuch jest bardziej widoczny od aparatu słuchowego

Pamiętajmy, że niedosłuch jest bardziej widoczny od aparatu słuchowego, a aparat słuchowy tak jak okulary może w dużym stopniu ułatwić nam życie.

Głuchota starcza została opisana w XIX wieku. Definiowana była jako „niedosłuch występujący u każdego, wywołany przez samo starzenie się”. Dziś samo pojęcie głuchoty starczej brzmi zbyt archaicznie a definicja ta jest daleko idącym uproszczeniem zjawiska, którego podłoże jest o wiele bardziej skomplikowane niż to w XIX wieku widziano Na stan naszego słuchu wpływ ma tryb życia każdego z nas zmiany wywołane wpływami środowiska zwłaszcza praca w hałasie czy schorzenia ogólnoustrojowe.

Szacuje się, że głuchota starcza dotyczy 6% – 10% osób pomiędzy 65-75 rokiem życia, statystycznie częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet.

Charakterystycznym objawem tego typu niedosłuchu, jest stopniowa, postępująca, obustronna utrata zdolności słyszenia, dotycząca początkowo dźwięków o wysokiej częstotliwości , która z czasem coraz bardziej się pogłębia. Z postępującym niedosłuchem ,wiąże się również coraz gorsze rozumienia mowy.

Niedosłuchowi związanemu z wiekiem mogą towarzyszyć szumy uszne oraz zawroty głowy, które przypisuje się zazwyczaj zmianom naczyniowym. Wszystkie te czynniki składają się na obraz tzw. głuchoty społecznej, utrudniającej kontakt z otoczeniem.

Pacjent z niedosłuchem czuje się wyizolowany z życia społecznego, nie uczestniczy w rozmowach podczas spotkań rodzinnych, musi dopytywać się, prosić o powtórzenie urzędnika w banku, na poczcie, sprzedawczynię w sklepie. Wszystko to powoduje, że często czuje się niepewnie i w efekcie unika kontaktów z ludźmi, nie wychodzi z domu, zamyka się w we własnym świecie.

Teksty na stronę Centrum Terapii Słuchu CTS MED w Poznaniu obecnie www.kind.pl

opracowane i wdrożone w 2008 r