Kursy języka angielskiego

by Beata on 22 listopada 2010

 • Angielski dla przedszkolaków (3-5) Nauczanie dzieci zwłaszcza w wieku przedszkolnym różni się diametralnie od nauczania młodzieży i dorosłych. Wymaga od nauczyciela specjalnych kwalifikacji i doświadczenia. Wiadomo, że im wcześniej dzieci rozpoczynają naukę języka obcego tym szybciej i łatwiej go opanowują. Dzieci uczą się przez „osłuchanie” a ich wrodzona ciekawość świata pozwala przyswajać nową wiedzę w sposób naturalny. Grupy dziecięce dobierane są starannie w oparciu o kryterium wieku i poziom zaawansowania, który oceniany jest w toku przyjaznej rozmowy. Nauka prowadzona jest w formie zabawy.

Uwaga! Od 2011 uruchamiamy działalność przedszkola anglojęzycznego.Zainteresowanych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, zapraszamy do zapisywania swych pociech do naszej placówki.

 • Dzieci (6-8) Dzieci w wieku szkolnym obciążone codzienną nauką, niechętnie uczestniczą w typowych zajęciach pozalekcyjnych, polegających na siedzeniu nad książką i rozwiązywaniu kolejnych zadań. Dlatego proponujemy naukę angielskiego prowadzoną techniką gier, zabaw i quizów, w które wplecione są proste zwroty angielskie, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. Tematyka zajęć i materiały na nich wykorzystywane, dostosowane są do zainteresowań danej grupy wiekowej. Pomagają rozwinąć wiedzę i horyzonty myślowe oraz uczyć się w sposób sprawiający przyjemność.
 • Dzieci (9-15) Młody człowiek w wieku -nastu lat, niezależnie czy posiada zdolności humanistyczne czy techniczne, zdaje już sobie sprawę, że język obcy może mieć znaczenie kluczowe dla jego dalszej przyszłości. Zajęcia prowadzone przez nas przeznaczone są dla młodzieży na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Proponujemy zajęcia w małych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność komunikowania się, ale nie bez znaczenia jest, by uczniowie rozwinęli znajomość angielskiej gramatyki i słownictwa. Tematyka zajęć dostosowana jest do zainteresowań i potrzeb danej grupy wiekowej. Program kursów młodzieżowych pomaga lepiej przygotować się do zdawanych przez młodzież egzaminów i testów gimnazjalnych.
 • (Młodzież 16-19) Program nauczania języka angielskiego w grupach młodzieżowych i materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć, są na najwyższym poziomie merytorycznym, a tematyka poruszana w nich i związane z nią słownictwo jest dostosowane do potrzeb i zainteresowań młodych słuchaczy. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność komunikowania się, ale nie bez znaczenia jest, by uczniowie rozwinęli znajomość angielskiej gramatyki i słownictwa. Podział grup młodzieżowych, pozwala na lepsze skorelowanie programu zajęć z potrzebami wiekowymi, możliwościami intelektualnymi i zaawansowaniem językowym. Program kursów młodzieżowych pomaga lepiej przygotować się do zdawanych przez młodzież egzaminów i testów maturalnych.

Do każdej grupy wiekowej należy dołączyć zasady organizacyjne działania grup

 • Ilość osób w grupie
 • Ilość godzin tygodniowo
 • Sposób ustalenia poziomu zaawansowania (rozmowa, test …)
 • Od kiedy do kiedy trwają zajęcia(październik -czerwiec?)
 • Sposób informowania rodziców o postępach
 • Ceny…
 • Itp.
 • Angielski dla dorosłych19+ Kursy języka angielskiego dla dorosłych adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę, wykorzystujących język angielski w pracy lub rozwijających swoje umiejętności i zainteresowania językowe. Nauka języka oparta jest o praktyczną metodę konwersacji, w ramach, której rozwijana jest umiejętność swobodnego komunikowania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym treningu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych. Nauka odbywa się na różnych poziomach zaawansowania językowego. Naszym głównym celem jest konsekwentne, systematyczne i skuteczne pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych naszych słuchaczy. Rezultatem, których jest osiągnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej oraz umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.
 • Angielski dla dojrzałych +50 Naukę języka można rozpocząć i kontynuować w każdym wieku.Zapraszamy osoby dojrzałe do rozwijania swoich zainteresowań językowym poprzez uczestnictwo w kursach języka angielskiego w naszej placówce. Oferujemy najwyższy poziom nauczania i materiałów dydaktycznych dostosowanych tematyczne do zainteresowań grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się w małych grupach, odpowiednio dobranych pod kontem zaawansowania językowego, w miłej i przyjaznej atmosferze. Główny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Nasi instruktorzy to wykształceni i doświadczeni nauczyciele języka angielskiego z wieloletnią praktyką.

Teksty opracowane na stronę placówki anglojęzycznej First Steps w 2010 r.

www.angielski.pila.pl