Nasze przydomowe alpinarium

by Beata on 22 listopada 2010

Wiele z urodziwych okazów roślin skalnych to roślinne minimalistki, którym niestraszna susza i brak zasilania. Jednak, by skalniak był efektowny, trzeba czegoś więcej niż gruzowiska kamieni. Skalniak musi być estetyczny i spełniać potrzeby roślin na nim rosnących.

Rosnące ceny gruntów i zmniejszające się rozmiary działek budowlanych zachęcają do szukania nowych rozwiązań przestrzennych i architektonicznych do małych ogrodów. Wpływ na popularność przydomowych skalników, mają też zapewne górskie wędrówki, podczas których mamy okazję podziwiać okoliczną przyrodę. Po powrocie do domu próbujemy odtworzyć jej piękno w przydomowych ogródkach i tak powstała moda, na miniaturowe alpinaria nazywane skalnikami.

Stanowisko i pielęgnacja skalniaka

Prawidłowo założony skalniak nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych.

Wprawdzie większe ogrody skalne( alpinaria) są trudniejsze do zbudowania i wymagają przestrzeni, ale dają możliwość stworzenia na swych zboczach, odpowiednich warunków dla dużej różnorodności roślin skalnych. Wśród gatunków skalnych, są bowiem takie rośliny, które lubią stanowiska słoneczne i takie, które preferują miejsca ocienione. Wybierając miejsce na skalniak, od razu zastanówmy się, jakie rośliny chcemy uprawiać na nim.

Rośliny rosnące na górskich zboczach nie lubią nadmiaru wilgoci w glebie, ale chętnie czerpią wilgoć z powietrza. Jeśli więc w naszym ogrodzie jest oczko wodne lub inny zbiornik wodny, usytuujmy skalniak w jego pobliżu. Takie sąsiedztwo będzie sprzyjało rozwojowi roślin.

Materiały na skalniak

Trzeba też pamiętać o odpowiednim materiale budulcowym, na nasze przydomowe alpinarium. Skalniak zbudowany jest przede wszystkim z kamieni, ale potrzebny będzie też żwir, gruboziarnisty piasek oraz próchnicza ziemia. Najciekawiej wyglądają płaskie łamańce piaskowca, ale pamiętajmy, że lepiej wykorzystywać materiały występujące w najbliższej okolicy. Jeśli mieszkamy na terenach nizinnych będziemy mieli pod dostatkiem kamieni polnych. Możemy tez zdecydować się, na zakup odpowiedniej ilości kamieni piaskowca, bazaltu czy granitu o różnych kształtach, w składzie materiałów budowlanych, ale takie rozwiązanie jest kosztowne. Pamiętajmy, że kamienie mogą zmienić PH gleby, na przykład wybierając wapienie, będziemy musieli dobrać rośliny, które lubią gleby zasadowe.

Budowa skalniaka

Aby właściwie zbudować skalniak, potrzebna jest pewna wiedza, na temat potrzeb i upodobań roślin górskich. Większość roślin górskich lubi warunki ekstremalne, nasłonecznienie i przepuszczalną glebę. U podstawy skalniaka powinniśmy więc ułożyć największe kamienie i zasypać je warstwą żwiru lub tłucznia, na warstwie drenażowej, układamy resztę kompozycji z kamieni, starając się nadać jej kształt, przypominający naturalne, górskie zbocza. Wolne miejsca, pomiędzy kamieniami napełniamy odpowiednią mieszanką ziemi. Większą uwagę należy poświęcić doborowi gleby. Podłoże na skalniak powinno być złożone z 5 części ziemi kompostowej, 3 części tłucznia lub żwiru i 1 części torfu. Częstym błędem popełnianym przy budowie skalniaka jest konstruowanie zbyt stromych zboczy, w których trudno ukorzenić się roślinom i które nie zatrzymują dostatecznej dla roślin ilości wody.

Jeden z serii artykułów napisanych  dla wydawnictwa Login Media, wydawcy Grupy e-budownictwo.pl 2010 r.

Opublikowany na www.e-ogrodek.pl